• 24 KWIETNIA 20

  Uniwersytet Szczeciński solidarny w walce z koronawirusem

  Począwszy od marca nasze życie – nie tylko akademickie uległo wielkim zmianom. Kiedy wydawało nam się, że naszym największym wyzwaniem jest sprostanie wymogom reformy szkolnictwa wyższego, rzeczywistość postawiła przed nami zadanie o wiele ważniejsze.
  Od dwóch miesięcy wszyscy zdajemy egzamin nie tylko jako członkowie naszej społeczności, ale także jako obywatelki i obywatele zmagający się z utrudnieniami spowodowanymi pandemią i jej skutkami – zdrowotnymi i ekonomicznymi. Jedną z najważniejszych postaw jest solidarność wobec tych, których los dotknął szczególnie dotkliwie. Nasz samorząd studencki zainicjował szycie maseczek ochronnych, dając nam przykład wrażliwości społecznej. Nie wiadomo, jak długo potrwa zagrożenie, ale wiele bieżących problemów możemy rozwiązać wspólnie.

  Łącząc swe siły w akcji „Solidarni w walce z koronawirusem” możemy spełnić prośbę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego o przekazanie darowizny na rzecz leczenia osób chorych na COVID-19.

  Uniwersytet Szczeciński przeznaczy ze swych środków 50 000 zł oraz przeprowadzi zbiórkę na ten cel. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę ważną społecznie inicjatywę. Bądźmy solidarni i ofiarni w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

  Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto bankowe Bank PEKAO S.A. IIO/ Szczecin 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732 subkonto 0172, w tytule przelewu wpisując „Uniwersytet Szczeciński solidarny w walce z koronawirusem”.

  Z poważaniem,

  prof. dr hab. Edward Włodarczyk

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

  Uniwersytet Szczeciński solidarny w walce z koronawirusem