Pracownia plastyczna

Zakres działań pracowni plastycznej:
– wypisywanie dyplomów, listów gratulacyjnych
– wykonywanie banerów i napisów na planszach
– wykonywanie projektów w Corelu
– plastyczna oprawa wystaw (zdjęć, plakatów itp.)
– oprawa plastyczna konferencji oraz uroczystości uniwersyteckich
– wypożyczanie zestawów wystawienniczych na konferencje naukowe i uroczystości uniwersyteckie.

Zgłaszanie prac i przynoszenie materiałów do wykonania musi nastąpić minimum 3 tygodnie przed terminem konferencji lub wystawy. Przy większej ilości banerów lub plansz konieczne jest wcześniejsze umówienie się na termin. Na każdą wykonywaną pracę niezbędne jest zlecenie wystawiane przez dany wydział. Koszty materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia ponosi wydział zlecający. Stare materiały banerowe lub plansze, przeznaczone do ewentualnego powtórnego wykorzystania powinny być czyste.
Kontakt:
Izabela Kurczyńska
tel. 091 444-11-43
izabela.kurczynska@univ.szczecin.pl
Pracownia jest czynna od 7.15 do 15.15.