O DZIALE PROMOCJI

ZAKRES DZIAŁAŃ
BUDOWANIE WIZERUNKU (MARKI), DZIAŁALNOŚĆ PUBLIC RELATIONS

•    opracowanie oraz dbałość o wizerunek uczelni oraz poszczególnych wydziałów
•    promocja US w sieci WWW (portale tematyczne, społecznościowe)
•    publikacje i wydawnictwa
•    organizacja imprez cyklicznych i okolicznościowych (inauguracje, konferencje)
•    promocja nauki, popularyzacja wiedzy oraz osiągnięć pracowników
•    produkcja oraz zarządzanie materiałami graficznymi, zdjęciami oraz filmami dokumentującymi działalność uczelni, a także ich upowszechnianie
•    współpraca z instytucjami użyteczności publicznej

PROMOCJA OFERTY EDUKACYJNEJ, MARKETING AKADEMICKI

•    opracowywanie strategii promocji oferty edukacyjnej
•    opracowywanie materiałów merytorycznych dotyczących promocji oferty edukacyjnej
•    realizacja kampanii rekrutacyjnych
•    udział w imprezach targowych w Szczecinie, kraju i za granicą
•    bezpośrednia promocja oferty edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim
•    organizacja własnych imprez promocyjnych: Internetowe Dni Otwarte, wykłady otwarte, audycje radiowe i telewizyjne

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

•    informatory administracyjne
•    informatory i ulotki z ofertą edukacyjną
•    przewodniki dla studentów w wersjach obcojęzycznych
•    albumy okolicznościowe i promocyjne
•    materiały filmowe i muzyczne

1
c5d_7665
kwadrat